Padel

En bane time skal reserveres før brug ved at booke banen under banebooking.

For at booke bane skal man være medlem og have oprettet en profil.

En bane kan bookes, når der vælges en makker, som også er medlem af GTK.
 
Banerne kan dog bookes med en gæst og det koster kr. 45,00 per time per bane.

Der kan reserveres indtil 2 timer ad gangen og max 2 gang i løbet af 7 dage og der skal bookes min. 1 time før den reserverede tid.

Retten til at spille i den reserverede tid bortfalder, såfremt spillet ikke er påbegyndt senest 10 min. efter den reserverede tids begyndelse.

Der er sat skumringssensor op, så hvis banen er booket vil lyset være tændt. Ved booking af baner vil der være lys på banen 10 min. før den bookede tid og 10 min. efter ophør af denne.
 
Bestyrelsen har ret til at reservere den fornødne tid til afvikling af såvel turneringskampe samt øvrige turneringer.
 
Såfremt den reserverede tid ikke er tilstrækkeligt til turnerings afvikling, er en ansvarlig berettiget til uden varsel, at slette evt. reserverede tider.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk